logo vietsang nho

CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA

 

"THƯƠNG HIỆU THÉP CỦA MỌI CÔNG TRÌNH"

HOTLINE: 0939503333
0937892222
 
Kinh doanh: 0911665959

Văn phòng : 0272-3647764, 072-3647766
  Fax: 0272-3647765
Chung chi chat luong Chung chi chat luong Chung chi chat luong Chung chi chat luong Chung chi chat luong Chung chi chat luong                                            Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA

ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0937892222, 0939503333

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN (Thông tư liên tịch 58) của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Theo đó, Bộ Công Thương bãi bỏ 21 điều, khoản; 7 Phụ lục và 1 Mục của Phụ lục III tại Thông tư liên tịch 58.

Nội dung của các điều, khoản trên liên quan đến quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước, quản lý chất lượng thép nhập khẩu (NK); trình tự, thủ tục xác nhận nhu cầu NK thép; trình tự, thủ tục xác nhận kê khai NK thép; chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Bên cạnh đó, các điều, khoản liên quan đến quy định về trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng thép sản xuất trong nước, chất lượng thép NK, quy định về áp dụng các hình thức kiểm tra giảm đối với thép NK, xử lý đối với lô sản phẩm không phù hợp... cũng được bãi bỏ.

 

Trước đó, Thông tư liên tịch 58 được ban hành nhằm góp phần đánh giá chất lượng thép khi lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc khiến doanh nghiệp phải chịu thủ tục hành chính kép về vấn đề này.

Nguồn tin:BĐT